studiovision_rztienen_180130_LR_45_SV5_9

2019 IN CIJFERS

Patiëntencontacten

Verpleegdagen

Raadplegingen

Hospitalisaties

Radiologische onderzoeken

Spoedopnames

Personeelsleden

Uren opleiding gevolgd door medewerkers

Jaren gemiddelde anciënniteit

studiovision_rztienen_180130_LR_13_SV5_8

DIT WAS 2019.

JAARVERSLAG RZ TIENEN

Na de opvallende stijging van de activiteit in 2018 zagen we opnieuw een belangrijke stijging van de dagopnames en raadplegingen in Tienen en Aarschot met een stabilisatie van de hospitalisaties.

Afgelopen jaar leverden alle medewerkers grote inspanningen om zorg van de hoogste kwaliteit aan elke patiënt te geven. Verbeteracties blijven de basis van ons kwaliteitssysteem. Het was dan ook een immens moment van vreugde voor de organisatie toen het Agentschap Zorg en Gezondheid eind van het jaar bekendmaakte dat RZ Tienen in de Vlaamse Patiëntenpeiling niet alleen bij de zes beste groeiers in kwaliteit was, maar zich ook vestigde in de kopgroep van drie beste ziekenhuizen van Vlaanderen.

Het kwaliteitssysteem werd ook verder verruimd met het hoofdstuk patiëntenparticipatie. In maart sloten we een overeenkomst met Trefpunt Zelfhulp en startten we de samenwerking met verschillende zelfhulp- patiëntengroepen. 

 

Ons intern kwaliteitssysteem zal verder meer en meer ingebracht worden in ons transmuraal netwerk via samenwerkingsinitiatieven zoals Perinti, Hospice de Klaproos en de opstart van een centraal incidentmeldingspunt.

 

In de regionale netwerking werd het gestructureerd overleg tussen de vier netwerkziekenhuizen verdergezet, wat resulteerde in de oprichting van de VZW Plexus ziekenhuisnetwerk op 20 december.

 
 

MIJLPALEN

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar de Communicatiedienst via Communicatiedienst@rztienen.be