studiovision_rztienen_180130_LR_45_SV5_9

2019 IN CIJFERS

299 447

Patiëntencontacten

71 098

Verpleegdagen

195 518

Raadplegingen

10 136

Hospitalisaties

112 434

Radiologische onderzoeken

19 453

Spoedopnames

813

Personeelsleden

6047

Uren opleiding gevolgd door medewerkers

20,02

Jaren gemiddelde anciënniteit

studiovision_rztienen_180130_LR_13_SV5_8

DIT WAS 2019.

JAARVERSLAG RZ TIENEN

Na de opvallende stijging van de activiteit in 2018 zagen we opnieuw een belangrijke stijging van de dagopnames en raadplegingen in Tienen en Aarschot met een stabilisatie van de hospitalisaties.

Afgelopen jaar leverden alle medewerkers grote inspanningen om zorg van de hoogste kwaliteit aan elke patiënt te geven. Verbeteracties blijven de basis van ons kwaliteitssysteem. Het was dan ook een immens moment van vreugde voor de organisatie toen het Agentschap Zorg en Gezondheid eind van het jaar bekendmaakte dat RZ Tienen in de Vlaamse Patiëntenpeiling niet alleen bij de zes beste groeiers in kwaliteit was, maar zich ook vestigde in de kopgroep van drie beste ziekenhuizen van Vlaanderen.

Het kwaliteitssysteem werd ook verder verruimd met het hoofdstuk patiëntenparticipatie. In maart sloten we een overeenkomst met Trefpunt Zelfhulp en startten we de samenwerking met verschillende zelfhulp- patiëntengroepen. 

 

Ons intern kwaliteitssysteem zal verder meer en meer ingebracht worden in ons transmuraal netwerk via samenwerkingsinitiatieven zoals Perinti, Hospice de Klaproos en de opstart van een centraal incidentmeldingspunt.

 

In de regionale netwerking werd het gestructureerd overleg tussen de vier netwerkziekenhuizen verdergezet, wat resulteerde in de oprichting van de VZW Plexus ziekenhuisnetwerk op 20 december.

 
 

MIJLPALEN

MEI_trefpunt zelfhulp.jpg

Visietekst patiëntenparticipatie en samenwerking met patiëntenverenigingen. Lees meer

Image by Marcelo Leal

Zorginspectie: geslaagde check voor heelkundig en inwendig traject

Image by Nick Morrison

VTO voortaan digitaal via het medewerkersdossier

106487365_1718670328284640_5510739777257

Anatomopathologie heringericht: meer ademruimte en nieuwe snijtafel

RISE: livegang van ADT module en medische dossiers in mynexuzhealth

106482547_406999560187650_29961187751345

Grote opkomst op de symposia over borstzorg en patiëntenparticipatie 

73318237_292660095284640_918728624584505

Jo Van Deurzen wordt voorzitter van het ziekenhuisnetwerk oost-Vlaams-Brabant, dat de naam Plexus kreeg. Lees meer

RAFIKI_logo.png

Project Rafiki: 45 000 euro ingezameld voor goede doelen in Congo. Lees meer

106705413_627313351551378_46340952847902

Nieuwe locatie voor uitgebreid team Endocrinologie-Diabetologie. Lees meer

106679884_261105628526304_65906409920017

Hoge score voor RZ Tienen in de VIP² patiëntenpeiling. Lees meer

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar de Communicatiedienst via Communicatiedienst@rztienen.be